KATALOG

KATALOG BUKU 2011 PENERBIT UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS

Katalog ini mengandungi hampir kesemua judul terbitan Penerbit Universiti Malaysia Perlis yang telah diterbitkan sejak 2004-2011

Pesanan
Pesanan boleh dibuat terus melalui Unit Penerbitan, Universiti Malaysia Perlis. Pesanan melalui pos hendaklah disertakan dengan bayaran pembelian sama ada Cek Berpalang/ bank Draf/Kiriman Wang Pos dan hendaklah dinamakan kepada BENDAHARI UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS. Tempoh Penghantaran adalah dalam masa 14 hari berkerja.

Pemulangan
Pemulangan buku atas sebab kerosakan hanya diterima dalam tempoh 30 hari dari tarikh penerbitan hantaran. Setiap pemulangan buku hendaklah disertakan dengan resit pembelian. Bagi setiap naskhah yang dipulangkan Unit Penerbitan, Perpustakaan, Universiti Malaysia Perlis akan bertanggungjawab menggantikannya.

Kredit
Pembelian secara kredit hanya diberikan kepada pembekal/wakil-wakil penjual yang dilantik oleh Unit Penerbitan, Universiti Malaysia Perlis yang telah menunjukkan rekod penjualan dan pembayaran yang baik sahaja. Tempoh kredit yang diberikan ialah 90 hari dari tarikh invois

                                                                                                                                              

TERBITAN TERKINI 2011

Logam Ferus
2011
ISBN 978-967-5415-32-6
94 Halaman
RM 33.00

Logam ferus adalah kumpulan logam dengan komposisi utamanya terdiri daripada bahan logam besi. Bahan ini banyak diaplikasikan di dalam kehidupan manusia seharian seperti dalam pembinaan, kenderaan, perkakasan dapur serta mesin-mesin industri. Pengetahuan berkaitan bahan ini dapat membantu kita menghasilkan produk yang lebih berkualiti serta mengoptimakan penggunaan bahan ferus dengan lebih cekap. Buku Logam Ferus ini terdiri daripada empat bab. Bab pertama menjelaskan berkenaan logam ferus secara umum, proses penghasilan logam ferus serta piawai yang menjadi rujukan utama industri berkaitan. Bab kedua buku ini pula memberikan fokus kepada sifat-sifat logam ferus serta peranan utama bahan karbon dalam penghasilan keluli. Jenis-jenis keluli yang utama pula dijelaskan dalam bab tiga. Manakala bahagian terakhir menjelaskan proses-proses yang berkaitan dengan penghasilan produk daripada bahan logam ferus.
Sifat Bahan Plastik
2011
ISBN 978-967-5415-27-2
90 Halaman
RM 32.00

Sifat plastik yang mudah dibentuk apabila dipanaskan dan bentuknya akan kekal bila disejukkan merupakan satu bahan sintetik gantian yang unik. Bahan plastik yang dihasilkan daripada bahan api fosil seperti minyak, arang batu dan gas semulajadi ini merupakan satu bahan gantian yang bernilai tinggi di dalam industri pembuatan kerana kosnya yang murah. Oleh kerana terdapat banyak jenis, ciri-ciri dan sifat bahan plastik agak sukar kita mengenali dan mengetahui kelebihan dan kegunaan bahan ini sekiranya kita tidak memahami dengan jelas tentang sifat bahan ini. Buku Sifat Bahan Plastik ini secara khusus mengutarakan dengan lengkap tentang sifat dan ciri bahan plastik melalui beberapa bab dalam buku ini seperti Pengenalan Bahan Termoplastik, Termoset, Bahan Tambah Plastik dan tentang kaedah dan prinsip pengujian serta perincirian bahan Plastik.  Buku ini boleh membantu pelajar dan pembaca dalam mengenalpasti perbezaan jenis-jenis bahan plastik dan memahami konsep hubung kait di antara struktur dan sifat-sifat bahan plastik.
Nilai-Nilai Holistik Keusahawanan Islam
2011
ISBN 978-967-5415-33-3
260 Halaman
RM 46.00

Buku ini memerihalkan nilai-nilai murni dan disiplin dalam keusahawanan Islam. Penulisan buku ini cenderung mengupas nilai-nilai murni berdasarkan kepada tafsiran landasan ilmu dan panduan wahyu serta menerangkan konsep keusahawanan Islam dan usahawan berjaya menurut neraca mu`amalah Islam. Secara prinsipnya, setiap bidang kehidupan manusia memerlukan garis panduan dan bimbingan daripada petunjuk wahyu yang bertindak sebagai kuasa eksklusif untuk dipatuhi oleh manusia. Usahawan menurut kerangka mua`malah Islam ialah individu yang berfungsi sebagai pemegang amanah yang bertindak menjana dan memakmurkan sumber-sumber ekonomi yang dianugerahkan oleh Allah untuk kesejahteraan manusia dan kemakmuran alam.  Oleh yang demikian, usahawan sebagai individu yang memberi perkhidmatan kepada manusia perlu membudayakan nilai-nilai mahmudah dalam setiap amalan mereka.

Tranformasi Pembangunan Insan Holistik
2011
ISBN 978-967-5415-26-5
334 Halaman
RM 50.00

Buku pembangunan Insan Holistik mengupas beberapa isu berkaitan pembangunan insan holistik khususnya di Malaysia dalam bidang pendidikan, sosial, tamadun, undang-undang dan bidang keusahawanan.  Hakikatnya, isu pembangunan insan yang diprojekkan kepada manusia sentiasa mengalami perubahan berdasarkan kepada kondisi dan realiti semasa yang berlaku. Ini kerana, pemikiran manusia sentiasa kompleks dan dinamis untuk berdepan dalam menghadapi pelbagai cabaran bagi mengekalkan kelangsungan peradaban manusia yang lestari. Pembangunan insan di Malaysia khususnya, perlu dibentuk menurut acuan yang dirangka oleh masyarakat Malaysia yang menepati dengan nilai-nilai agama dan norma-norma hidup masyarakat yang sejahtera.  Modal insan yang berkualiti bukan hanya menguasai ilmu dan kepakaran, keahlian dan profesionalisme tinggi, tetapi mendukung kepada tuntutan personaliti unggul. Elemen tersebut penting untuk dihayati kerana rintangan yang dihadapi dalam bidang masing-masing bukan hanya terhad kepada konteks intelektual, teknikal dan profesional tetapi menuntut kepada unsur-unsur lain seperti kualiti amanah, adil, telus dan tulus pada diri. Amat penting kesedaran nilai dan etika dihubungkan dengan keyakinan yang bersifat jazam bahawa Allah SWT Maha Melihat dan Mengetahui apa yang ada dalam kalbu setiap individu. Menginsafi hakikat tersebut, setiap insan perlu ingat bahawa sesuatu yang berjalan dan berlaku sentiasa terhubung dengan Allah SWT.

Asas Biopolimer
2011
ISBN 978-967-5415-28-9
80 Halaman
RM 32.00

Kekurangan sumber petroleum dan kesedaran tentang penjagaan alam sekitar telah meningkatkan perkembangan kajian mengenai komposit berteraskan dari sumber-sumber asas semulajadi. Penemuan dan kajian baru mengenai produk polimer berasaskan kepada bahan semulajadi pertanian telah menghasilkan produk yang tahan lasak, mesra pengguna, efisien dan mudah urai. Produk polimer yang berteraskan sumber-sumber semulajadi kini mampu bersaing dan menembusi pasaran dunia yang mana sebelum ini hanya didominasikan produk-produk berasaskan petroleum sahaja. Buku ini menyingkap perkembangan teknologi biopolimer yang sedang berkembang di Malaysia. Selain itu, buku ini juga menerangkan info asas berkaitan biopolimer dan sesuai untuk para pelajar mengetahui serba ringkas tentang asas biopolimer.
Basic Accounting for Non Accounting Student
2011
ISBN 978-967-5415-30-2
186 Halaman
RM 38.00

Basic Accounting for Non-Accounting Student has been prepared to assist non –accounting student, new accounting learners and also for those who requires an understanding in exploring very basic accounting principles and methods Each leason includes the learning objectives whereby the users may target to achieves after finish learning. This book designed systematically to grow up the accounting knowledge through theoretical application by looking at reality world of business. At the each of each chapter the student will be provided with the exercises in order to strengthen the knowledge after learning processed has been made.

Asas Rancangan Perniagaan Kejuruteraan
2011
ISBN 978-967-5415-31-9
Halaman
RM 32.00

Buku Asas Rancangan Perniagaan Kejuruteraan ialah sebuah buku yang membicarakan mengenai beberapa komponen yang seharusnya wujud di dalam rancangan perniagaan. Apa yang ditekankan ialah pengetahuan asas untuk menghasilkan rancangan perniagaan yang mudah difahami, lengkap dan mempunyai penerangan yang jelas. Buku ini mengandungi 10 bab utama yang telah diperhalusi mengikut sub-sub topik tertentu seperti memahami rancangan perniagaan, pelan rancangan  dalam menentukan organisasi, kewangan, pengeluaran dan rancangan pemasaran.
Bahan Binaan: Asas Kayu
2011
ISBN 978-967-5415-25-8
122 Halaman
RM 34.00

Buku Bahan Binaan: Asas Kayu merupakan sebuah buku yang membincangkan beberapa perkara asas yang penting mengenai kayu. Buku ini menghuraikan beberapa topik seperti Pengenalan Kepada Kayu, Pengelasan Kayu, Sifat-Sifat Kayu, Air dan Kayu, Pengeringan Kayu, Kemasan Terakhir dan Perlindungan  Kayu dan Penggunaan Bahan-Bahan Kayu. Kayu mempunyai nilai estetik untuk digunakan sebagai kemasan untuk  industri pembinaan. Buku ini memberikan pemahaman tentang sifat-sifat kayu apabila beban dikenakan ke atasnya dan juga aplikasi kayu sebagai bahan binaan seperti papan lapis, papan partikel dan sebagainya. 


Pengenalan Bahan Komposit
2011
ISBN 978-967-5415-29-6
150 Halaman
RM 36.00


Bahan komposit ialah satu bahan kejuruteraan yang juga dikenali sebagai ‘Bahan Termaju’ dan penggunaannya semakin meluas pada masa kini. Komposit secara umumnya adalah bahan berbilang fasa yang menggabungkan beberapa jenis bahan untuk menghasilkan sifat-sifat bahan yang diperlukan. Perkara-perkara asas seperti  jenis, sifat, kaedah penghasilan dan contoh aplikasi bagi bahan komposit dibincangkan di dalam buku ini. Buku ini juga menerangkan secara terperinci tentang bahan komposit seperti Komposit Matriks Polimer, Komposit Matriks Logam, Komposit Matriks Seramik dan Komposit Matriks Simen. Dengan terhasilnya penerbitan buku ini, diharapkan dapat membantu dan menarik minat pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang bahan komposit dalam meningkatkan pemahaman terhadap asas-asas komposit atau bahan termaju dalam kejuruteran bahan.The Malaysian Look East Policy: A Public Policy Perspective
2011
ISBN 978-967-5415-23-4
256 Halaman
RM 57.00

The Malaysian Look East Policy A Public Policy Perspective is a useful guide to the economic, politic and social matters of Malaysia. The uniquely challenging rubrics of society in Malaysia require a delicate but dynamic policy to ensure the nation would grow steadily in the aforementioned dimensions. Therefore the policy was in fact a creative as well as positive attempt in shaping the nation through a pragmatic and conducive public policy.

  
The Wonderful World of Carbon Nanotubes
2011
ISBN 978-967-5415-18-0
38 Halaman
RM 23.00

The book ‘Wonderful World of Carbon Nano Tubes’ is dedicated to encourage young researchers in making early steps into Nanotechnologies. The author, Dr Meyya Meyyappan is a well known contributor in this exciting field. This book is partly an outcome of his recent visit and involvement with the Malaysian Nanotechnology research in 2010. It is intended as a platform for beginners to instil ideas on how to generate knowledge and excel in nanotechnology, more specifically in carbon nano tubes which possess exceptional mechanical properties.


Amalan Penghakiman Mahkamah Syariah
2011
ISBN 978-967-5415-19-3
84 Halaman
RM 32.00

Penulisan buku ini mengutarakan alasan penghakiman Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan tentang hukuman denda dan penjara yang dijatuhi kepada pesalah Syariah. Kupasan yang menyentuh berkaitan alasan penghakiman dan keputusan mahkamah turut mengambilkira peruntukan-peruntukan kesalahan jenayah Syariah dalam Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997, Akta Prosedur Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997, Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 dan Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997.Wireless Communication Systems Theory and Applications
2011
ISBN 978-967-5415-24-1
104 Halaman
RM 32.00


This Book explores the research and development of encryption codes and Spread spectrum systems. Spread spectrum utilizes a novel shape of modulation in which the RF bandwidth of the signal is much larger than that demanded for conventional modulation methods. 


Asas Logam
2010
ISBN 978-967-5415-20-3
104 muka surat
RM 32.00

Buku ASAS LOGAM  diterbitkan khusus untuk membimbing dan memberi panduan kepada para pelajar yang mengikuti pengajian Kejuruteraan Bahan terutamanya dalam bidang Metalurgi. Buku ini menggabungkan aspek teori dan praktikal yang wujud dalam keseluruhan pemprosesan logam. Secara keseluruhannya buku ini membolehkan pembaca memahami teori dan mengaplikasikan kejuruteraan Metalurgi di alam pekerjaan dan kehidupan harian.


Metallurgist’s Pocket Book
2011
ISBN 978-967-5415-21-0
104 pages
RM 32.00

Metallurgist's Pocket Book is a handy reference book that can be used by undergraduate students of materials engineering and metallurgy, as well as the diploma students of metallurgy. This book contains descriptions of data elements, characterization of chemical elements, such as melting point, boiling point, and this book also provide information on physical and mechanical properties of metals and alloys.TERBITAN 2004-2010


Sedekad Bertahta
2010
ISBN 978-967-5415-12-8
332 muka surat
RM 450.00

Buku Sedekad Bertakhta merupakan album koleksi potret Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail sepanjang 10 tahun pemerintahan baginda bermula dari 17 April 2000 apabila Baginda dilantik sebagai Raja Pemerintah Negeri Perlis sehinggalah kini. Buku ini merakamkan pelbagai detik kenangan dan peristiwa Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail selama tempoh tersebut. Pelbagai rakaman potret aktiviti, majlis dan program yang dihadiri oleh Baginda dapat dipersembahkan dalam buku ini. Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Tengku Fauziah, Raja Perempuan Perlis amat prihatin terhadap apa jua aspek dan perkembangan di negeri Perlis ini. Keprihatinan Tuanku ini jelas dapat diteruskan apabila Baginda berdua ditabalkan sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XII dan juga Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong bagi tempoh 5 tahun (13 Disember 2001 sehingga 12 Disember 2006). Di samping itu, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail juga pernah dan masih memegang tampuk utama dalam pelbagai organisasi seperti Canselor Universiti Sains Malaysia, Canselor Universiti Teknologi MARA, Kolonel Yang Di-Pertua Rejimen Renjer DiRaja dan Kor Polis Tentera, Penaung Yayasan Tuanku Syed Sirajuddin serta Penaung Old Frees Association Kuala Lumpur dan Selangor.


Perlis Mahkota Negara
2010
ISBN 978-967-5760-01-3
176 muka surat
RM 120.00

Penerbitan Buku Perlis Mahkota Negara mengikut rekod sebelum ini telah diterbitkan dalam empat penulisan yang utama. Penulisan sebelum ini banyak diterbitkan oleh penulis-penulis terkenal di dalam penulisan sejarah di Malaysia seperti Haji Buyong Adil, Abmad Ismail, Yazid Mat, Julie Tang Su Chin dan  Mohd Isa Othman.  Menurut sejarawan, Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Khoo Kay Kim, penuntut sejarah belum terdedah secara sepenuhnya tentang sejarah negeri Perlis walaupun usaha mendokumentasikan sejarah negeri Perlis ini bermula sejak 1960-an lagi. Unversiti Malaysia Perlis mengambil inisiatif selaku Institusi Pengajian Tinggi di negeri ini berusaha untuk menjana dan menerbitkan semula buku tentang sejarah negeri Perlis dengan tajuk Perlis Mahkota Negara. Tujuan utama penerbitan buku ini ialah untuk memperkayakan sumber maklumat dan bahan bacaan mengenai negeri Perlis untuk rujukan lengkap rakyat Malaysia. Kebanyakan tajuk yang dibincangkan dalam buku ini bukan sahaja tertumpu kepada sejarah awal negeri Perlis, malah turut memaparkan peristiwa-peristiwa bersejarah dan juga tentang sejarah moden pembangunan negeri Perlis. Buku ini sesuai kepada para pelajar, mahasiswa, ahli sejarah, penyelidik dan rakyat Malaysia amnya yang ingin mengetahui latar belakang pembangunan negeri Perlis. Apa yang diharapkan dengan penerbitan buku ini masyarakat akan dapat menilai semula dan juga menambah pengetahuan asas tentang kewujudan negeri terkecil di utara Semenanjung Malaysia ini. 


Keusahawanan Islam
2010
ISBN 978-967-5415-11-1
126 muka surat
RM 30.00

Buku Keusahawanan Islam ini menjelaskan pengertian konsep, kedudukan dan ciri-ciri keusahawanan berasaskan pegangan Islam. Menurut ajaran Islam, setiap bidang komponen keperluan manusia termasuk aspek keusahawanan terikat dengan konsep pandang semesta tauhid. Elemen tauhid akan mencerminkan satu keunikan tentang keistimewaan sistem keusahawanan Islam yang diwarnai dengan nilai-nilai mahmudah bersendikan kerangka ajaran Islam. Nilai-nilai kolektif keusahawanan yang disaduri dengan nilai-nilai mahmudah akan menonjolkan ciri-ciri yang positif seperti keadilan, kesaksamaan, kebaikan dan memelihara kepentingan umum. Semua ciri ini adalah kriteria kepada model pembangunan usahawan berjaya. Selain itu, konsep keusahawanan dalam Islam yang digarap dengan konsep `ubudiyyah' dan konsep khalifatulard juga akan melahirkan individu usahawan yang bukan sahaja berjaya dalam keperluan duniawi, malah termasuk dalam golongan yang berjaya pada hari akhirat kelak. Inilah kejayaan (al-falah) yang dislogankan dalam Islam, ia bersifat bersepadu dalam memenuhi fitrah kemanusiaan.

Buku ini juga dapat memberi gambaran asas kepada pembaca untuk mengetahui konsep asas keusahawanan Islam dengan lebih jelas lagi dan mengangkat martabat disiplin keusahawanan Islam sama seperti disiplin keilmuan yang lain.


Membentuk Peribadi Usahawan Berjaya 
2010 
ISBN 978-967-5415-13-5 
104 muka surat 
RM 30.00 


Usahawan berjaya tergolong sebagai individu yang cemerlang dalam aktiviti keusahawanan dan mempraktiskan tuntutan keagamaan secara sempurna atas kapasitinya sebagai seorang Muslim, Mukmin dan Muhsin. Usahawan yang jumud, iaitu tidak mahu menerima perubahan untuk memenuhi tuntutan realiti semasa, akan ketinggalan dan tidak dapat berdaya saing dengan bangsa-bangsa lain di pentas global dan ini bertentangan dengan semangat kemajuan yang dituntut dalam falsafah muamalah Islam. Usahawan yang dididik dan didorong dengan semangat al-Falah akan berusaha secara konsisten dalam melaksanakan tugas sebagai khalifah al- Ard untuk melakukan kebaikan kepada manusia demi mencari keredaan yang hakiki. Semangat al-Falah yang dihayati oleh usahawan Muslim secara bertenaga akan mendorong mereka mengoptimumkan segala sumber yang dianugerahkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan umat menusia sejagat. Berpegang kepada konsep ini, usahawan Muslim akan menjauhkan diri daripada mereka yang terlibat dengan sebarang bentuk penyelewengan dan unsur-unsur yang boleh mencemarkan keharmonian sistem keusahawanan Islam.


Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaaan Dalam Perniagaan Kecil
2010
ISBN 978-967-5415-16-6
146 muka surat
RM 40.00

Kebanyakkan perniagaan kecil tidak mewujudkan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang menyeluruh.  Kemalangan sering berlaku ke atas para pekerja di sektor-sektor perniagaan.  Dengan mengambilkira isu-isu keselamatan dan kesihatan yang sering wujud, majikan perlu mengambil berat tentang aspek keselamatan dan kesihatan para pekerja. 

Bertitik tolak daripada isu-isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan, buku ini mengetengahkan beberapa aspek yang dapat membantu perniagaan kecil untuk mewujudkan suasana kerja yang selamat dan sihat. Ia akan membawa para pembaca dan sesiapa yang terlibat dalam sektor perniagaan kecil untuk mengenali Undang-Undang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di tempat kerja dan Kaedah Pengurusan Risiko di tempat kerja.

Buku ini juga sesuai sebagai panduan kepada para pengusaha perniagaan kecil, para pelajar institusi pengajian tinggi dan juga ia dapat memenuhi keperluan pekerja dan majikan, terutama kepada mereka yang terlibat dalam pengurusan keselamatan.


Kejuruteraan Konkrit 
2010 
ISBN 978-967-5415-17-3 
163 muka surat 
RM 45.00 

Kejuruteraan konkrit merupakan sebuah buku yang membincangkan secara mudah mengenai pengenalan, prinsip-prinsip dan amalan teknologi konkrit masa kini. Buku ini meliputi pelbagai bacaan serta memberikan asas menyeluruh bagi subjek, pengenalan ciri-ciri prestasi, reka bentuk konkrit, reka bentuk konkrit bertetulang mengikut piawaian serta pengenalan kepada konkrit pra-tegasan dan Sistem Binaan Berindustri (Industrialized Building System – IBS). Selain itu, buku ini juga memberi penekanan dalam mengkaji sifat-sifat konkrit dan menyemak teknik-teknik yang betul dalam pemprosesan konkrit serta mengandungi tip-tip penting untuk diberi penelitian.


Asas Polimer
2010 
ISBN 978-967-5415-15-9 
102 muka surat 
RM 32.00 

Buku Asas Polimer merupakan sebuah buku yang membincangkan beberapa perkara asas yang utama dalam bidang polimer. Kebanyakan kita mengetahui tentang polimer tetapi tidak pada asas dan sifat semulajadi bahan polimer tersebut. Polimer kini lebih bernilai dan diperlukan dalam bidang binaan, angkasa lepas, komunikasi, pembuatan, pengangkutan, perubatan dan lain-lain keperluan harian. Polimer yang wujud secara semulajadi termasuklah bahan yang kita guna sebagai tar, syelek, getah pokok dan lain-lain menuntut kepada kita untuk memahami dengan lebih jelas ciri-ciri dan sifat bahan polimer. Buku ini dapat memenuhi keperluan dan minat terutamanya pelajar-pelajar untuk memahami dengan lebih mendalam lagi mengenai asas-asas dan sifat-sifat bahan polimer. 

Tajuk-tajuk yang dibincangkan di dalam buku ini disusun dan diolah dengan cara yang mudah untuk pengajaran dan pembelajaran tentang asas-asas polimer. Buku ini sesuai dijadikan sebagai bahan rujukan asas pelajar-pelajar kejuruteraan bahan, kejuruteraan polimer, teknologi polimer dan sains. Ia juga merangkumi beberapa subjek asas yang penting dalam bidang polimer termasuk kimia polimer, struktur fizikal polimer, reologi polimer, aplikasi, sifat dan pengujian polimer.


Introduction to Ordinary Differential Equation 
2010 
ISBN 978-967-5415-15-9 
294 pages 
RM 60.00 

This book is intended for students who want to learn about calculus and differential equations in great depth. The core contents of the book discuss about ‘First Order and Second Order Differential Equation’. These two (2) chapters provide the students with a lot of examples together with solution methods. Meanwhile, ‘Laplace Transform’ topic introduces the students to an optional method other than the First Order or the Second Order Differential Equation. ‘Fourier Series’ topic discusses about the periodic functions of Fourier Series where the techniques from the earlier chapters such as graphs, differentiation and integration will be adapted in this book. 

Basically, this book provides the basic knowledge of engineering mathematics in order to increase the comprehension of the students in terms of differentiation, integration and periodic functions of series. By providing a lot of examples and exercise questions, the authors hope this book may increase the understanding level and help the students to solve the questions and at the same time help them to use the theories and concepts which have been learnt to apply in their daily routine problems.


Pengurusan dan Penawaran Sumber Maklumat Elektronik
2010
ISBN 978-967-5415-04-3
72 muka surat
RM 28.00


Perkembangan sumber elektronik merupakan cabaran baru kepada perpustakaan akademik di Malaysia dalam era digital. Kita berhadapan dengan pelbagai polisi akses, polisi penerbit, model perolehan, lesen perjanjian, hak serta limitasi akses dan pelbagai lagi isu yang perlu ditangani. Selain itu, Perpustakaan Akademik juga berhadapan dengan peningkatan kos langganan tahunan yang menuntut pertambahan bajet perolehan. Keadaan ini membawa kecenderungan perpustakaan untuk memperbaharui langganan kepada sumber elektronik dengan menggunakan peruntukan perolehan bahan bercetak. Senario ini meningkatkan kepentingan untuk menguasai kompetensi dalam pengurusan dan penawaran sumber maklumat elektronik untuk mencapai keberkesanan kos. Panduan pengurusan dan penawaran sumber maklumat elektronik yang diketengahkan dalam buku ini dapat membantu para Pustakawan perpustakaan akademik untuk memastikan keberkesanan dalam menangani cabaran dalam menyediakan akses sumber maklumat elektronik warga universiti masing-masing.


Introduction to Environmental Engineering
2009
ISBN 978-983-44182-5-0
136 pages
RM 50.00


This book is intended as an introductory course to Environmental Engineering for the First Year University students. It touches on the principles underlying the knowledge and practice of Environmental Engineering. This book contains five (5) chapters. It sets to guide students on the major elements in this branch of engineering. These elements form the foundation upon which students will be later exposed to a deeper understanding of the knowledge and practices of environmental decision making and management enshrined in various advanced courses that they will have to go through as they proceed to Year Two, Three and Four. All topics in these chapters are discussed with examples, and selected solutions to the given problems, with emphasizing on relevant scientific principles. They are also discussed in the light of their related legislation. It is hoped that the students will understand reasonably well on the principles of Environmental Engineering, and are better prepared to follow other pertinent courses later.


Dinamisme Nilai-Nilai Murni Menurut Perspektif Islam
2009
ISBN 978-983-44182-0-0
120 pages
RM 35.00

Buku ini cuba mendiskripsikan konsep nilai-nilai murni menurut dimensi Islam dan relevansinya dengan kepentingan kehidupan insan. Sesungguhnya refleksi nilai rohaniah dalam diri manusia berfungsi sebagai lokus kawalan yang mengawal tindak tanduk manusia daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh agama. Pembaca boleh memanfaat buku ini sebagai nilai tambah dalam memahami konspetual nilai-nilai sebagai kapsul yang bersifat rohaniah bagi merawat jiwa manusia yang bermasalah.


Telenovela Cinta dan Air Mata 
2009
ISBN 978-983-44182-6-7
104 pages
RM 38.00

Kejayaan telenovela di seluruh dunia telah menimbulkan minat kepada penulis untuk meneroka mengapa telenovela itu popular dan diminati oleh masyarakat Malaysia. Memandangkan telenovela menjadi genre popular di saluran televisyen tempatan, maka sesuatu harus dilakukan untuk merungkai fenomena ini. Tahun 2001, lebih daripada 80 juta orang di Amerika Syarikat dan Amerika Latin menjadi penonton setia kepada telenovela Yo Soy Betty La Fea yang mengisahkan seorang gadis hodoh yang mana plot ceritanya mencerminkan sebuah dunia  yang sangat mengutamakan kecantikan.  Yo Soy Betty La Fea  diterbitkan oleh RC Network di Colombia telah mencetus fenomena hangat dan dieksport ke negara di seluruh dunia termasuklah Malaysia. Berdasarkan kajian rating penonton di Malaysia oleh sebuah laman web menunjukkan sebanyak 44.44%  responden  telah  memilih untuk menonton telenovela Yo Soy Betty La Fea berbanding siri telenovela lain.

Sambutan yang hangat di kalangan penonton tempatan, menimbulkan tanda tanya, mengapa telenovela amat diminati. Walaupun menggunakan dialog dalam bahasa Sepanyol, peminat tempatan tetap mengikuti jalan ceritanya daripada episod pertama sehingga ke episod terakhir. Bagaimanapun, umumnya tidak ramai yang mengetahui apakah telenovela? Dari mana ia berasal? Dan  Mengapa ianya begitu diminati? Buku ini secara ringkasnya akan  mengupas persoalan mengapa masyarakat Malaysia setia dan suka menonton telenovela.


Bahan Binaan Asas Konkrit
2009
ISBN 978-967-5415-05-0
82 muka surat
RM 25.00

Buku ini sesuai dijadikan teks rujukan kepada para pelajar yang mengikuti kursus kejuruteraan bahan dan kejuruteraan bangunan pada peringkat asas. Ia boleh juga dijadikan sebagai bahan rujukan kepada juruteknik di jabatan-jabatan kerajaan dan swasta, serta yang terlibat dalam kerja-kerja kejuruteraan bahan dan bangunan. Buku ini mempunyai lima [5] bab yang membincangkan perkara utama berkenaan konkrit meliputi aspek Pengenalan Kepada Konkrit, Kegunaan Konkrit, Pemprosesan Konkrit, Pengujian Konkrit dan Parameter Lain Dalam Konkrit seperti Pengawetan, Pengangkutan Konkrit, Kecacatan Dalam Konkrit dan sebagainya. Di samping itu juga, pengenalan ringkas konkrit tanpa agregat yang lebih dikenali sebagai Ferosimen turut dibincangkan.


Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Makmal
2009
ISBN 978-983-44182-8-1
140 muka surat
RM 36.00

Aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan di makmal perlu diberi tumpuan khusus bagi mengelakkan kemalangan yang merugikan majikan dan pekerja. Kesedaran terhadap kepentingan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dapat mengurangkan kemalangan di makmal. Buku ini menerangkan kaedah bagaimana mewujudkan aspek keselamatan, kesihatan dan kebajikan di dalam makmal melalui pelaksanaan program keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berkesan dan pengetahuan tentang aspek undang-undang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Pengetahuan berkaitan aspek undang-undang  keselamatan, kesihatan dan kebajikan di kalangan majikan dan pekerja di tempat kerja penting pada masa kini. Majikan dan pekerja seharusnya mengetahui undang-undang terutamanya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan pengurusan bahan kimia di makmal seperti Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974,   dan  Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005.

Buku ini sesuai sebagai panduan pelajar institusi pengajian tinggi dan juga memenuhi keperluan pekerja dan majikan terutama yang terlibat dalam pengurusan keselamatan dan kesihatan di makmal.


INDUSTRIES LECTURE SERIES – Heat and Mass Transfer
2009
ISBN 978-967-5145-01-2
28 pages
RM 18.00

Industries Lecture Series serves as reference material for students from relevant industries. It is a platform for students to hear experience from engineers, so they appreciate the theories and relate it to real life. This book also describes a lot of experience of engineers from relevant industries. It is hope that it will serves as a bridge as much as it could. It is also limited in an effort to ensure students understand the theories and their daily applications in appropriate industries.


INDUSTRIES LECTURE SERIES – Engineering Microbiology
2009
ISBN 978-967-5145-02-9
36 pages
RM 18.00

Industries Lecture Series serves as reference material for students from relevant industries. It is a platform for students to hear experience from engineers, so they appreciate the theories and relate it to real life. This book also describes a lot of experience of engineers from relevant industries. It is hope that it will serves as a bridge as much as it could. It is also limited in an effort to ensure students understand the theories and their daily applications in appropriate industries. 


INDUSTRIES LECTURE SERIES – Fluid Mechanic Engineering
2009
ISBN 978-967-5145-00-5
24 pages
RM 18.00

Industries Lecture Series serves as reference material for students from relevant industries. It is a platform for students to hear experience from engineers, so they appreciate the theories and relate it to real life. This book also describes a lot of experience of engineers from relevant industries. It is hope that it will serves as a bridge as much as it could. It is also limited in an effort to ensure students understand the theories and their daily applications in appropriate industries. 


Tip Pengurusan Jamuan
2009
ISBN 978-983-44182-7-4
40 muka surat
RM 18.00

Buku Tip Pengurusan jamuan ini merupakan sebuah buku yang mengandungi panduan dan tip bagi membuat persediaan menguruskan majlis jamuan rasmi, khususnya bagi pihak Universiti. Buku ini dapat membantu merealisasikan suasana jamuan yang tenteram dan selesa dan secara tidak langsung membuatkan urusan pengukuhan ukhuwah persaudaraan antara tetamu dapat berjalan dengan baik. Sekiranya ini terjadi, maka sudah tentulah hasrat penganjur majlis jamuan tercapai dengan jayanya.


Orang Pertama UniMAP
2009
ISBN 978-983-42371-4-1
178 muka surat
RM 130.00

Buku Orang Pertama Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) merupakan himpunan biografi sejumlah 117 orang kakitangan termasuk insan-insan bukan kakitangan yang berjasa dalam sejarah awal penubuhannya. ‘Orang Pertama’ yang dimaksudkan ialah kakitangan yang mula-mula berkhidmat secara rasmi dengan UniMAP. Merekalah yang terlibat menyediakan dokumen-dokumen akademik dan pentadbiran; mencari dan mengurus pengubahsuaian bangunan pentadbiran, akademik, asrama mahasiswa, dan kawasan persekitaran serta lanskapnya; menyediakan segala kemudahan dan peralatan yang sewajarnya sebagai universiti ; dan seratus satu macam urusan lagi untuk menyambut ketibaan mahasiswa sulung pada 20 Jun 2002.

Penubuhan UniMAP yang diluluskan Jemaah Menteri Malaysia pada 25 Julai 2001 mencetuskan seribu persoalan tentang siapakah orang yang menulis kertas cadangan penubuhannya. Siapakah penerokanya ? Siapakah Canselornya yang pertama? Siapakah Pegawai Tadbirnya yang sulung, dan siapakah pula Pembantu Am yang mula-mula mendaftarkan diri bekerja  di Universiti ini? Siapakah Pensyarahnya yang pertama? Buku ini ada jawapannya. Siapakah Pengawal Keselamatannya yang sulung? Buku ini menghidangkan biografinya. Orang Pertama merakamkan serba sedikit sejarah hidup mereka seadanya.


Quality and Management Planning Tools
2008
ISBN 978-983-44182-1-2
50 pages
RM 24.00

There are numerous definitions of quality. Even the most popular quality gurus have different definitions of quality. However, the definitions have underlying common grounds that embody the discipline of Quality Studies.

Over many years, quality practitioners gradually realized that a large number of quality-related problems can be solved using what is known as the “7 basic QC tools”. In addition, quite recently, the “7 new QC tools” (or “7 management tools”) make their debut into the scene. These can be used in conjunction with the basic tools. Managers and engineers alike should capitalize on these tools when planning and implementing problem-solving as well as improvement projects.

This book describes some quality definitions and discusses the use of both basic and new quality tools in a simple manner. It provides an uncomplicated overview for students who are starting their way in exploring quality.


Belajar Secara Kreatif
2008
ISBN 978-98342371-9-6
75 muka surat
RM 30.00

Buku Belajar Secara Kreatif ini memberi panduan kepada pelajar tentang bagaiman belajar secara kreatif terutamanya bagi pelajar – pelajar institusi pengajian tinggi. Bukannya mudah untuk merealisasikan cita – cita menjadi kenyataan iaitu untuk mengenggam ijazah terutamanya dalam bidang sains,teknikal dan kejuruteraan . Kemahiran mengambil nota kuliah , menyiapkan tugasan dan menghadapi peperiksaan adalah penting dalam pembelajaran berkesan. Setiap pelajar perlu membuat persiapan dan persediaan yang rapi lebih awal agar apa yang dikejar akan tercapai.Sudah tentu beban tugas terhadap pembelajaran seperti mengikuti kuliah, latihan amali di makmal, kerja khusus, aktiviti ko-kurikulum dan persatuan memerlukan seseorang pelajar itu membut perancangan masa dan mempelbagaikan kaedah belajar.Buku ini secara khusus mengetengahkan elemen pembelajaran yang berkesan seperti pengurusan masa, kemahiran generic dan kemahiran membuat peta minda yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam pembelajaran semasa di universiti. Panduan – panduan ini dapat memudahkan penguasaan ilmu pengetahuan, meningkatkan kemahiran dalam pembelajaran dan menimbulkan keseronokan ketika belajar. Kebanyakan teknik – teknik yang diketengahkan ini juga merupakan yang terkini dalam proses pembelajaran berkesan dan terbukti dapat membantu pelajar menjadi pelajar cemerlang, terbilang dan gemilang.


Electrical Engineering Principle
ISBN 978-983-44182-0-5
218 pages
RM 32.00

The Electrical Engineering Principle book is suitable for undergraduate students in the field of electrical engineering courses in order to understand the basic concept and explanation of electrical systems.
The contents of this book are divides into five (5) chapters. The chapters are covered all topic in electrical engineering principle. For example, in Chapter 1 students will expose to the introduction of electrical system, the basic concept and the explanation of per unit in power system. Whereas, the explanation in each chapter are including the topic of magnetism and electromagnet, single phase transformer, three phase transformer and also the AC and DC machine fundamental.

The examples of questions and solutions are also explained very well together in each chapter so that the students will be able to understand more details. This book also consists the questions and problems at the end of each chapter which is to examine student understanding towards of the topic.

The Electrical Engineering Principle is very useful and very appropriate for electrical engineering students to enhance their understanding of basic concept in electrical system. It is also suitable to be used as a guide in fulfills their need in learning process.


Jejak Bakti Sumbangan Tun Dr. Mahathir Dalam Bidang Kejuruteraan
2007
ISBN 983-42724-2-1
90 muka surat                    
RM87.00 (Kulit Tebal)

Jejak Bakti Sumbangan Tun Dr. Mahathir Dalam Bidang Kejuruteraan merupakan buku yang merakamkan serba sedikit himpunan sumbangan dan cetusan idea Tun Dr. Mahathir dalam bidang kejuruteraan. Ketika Negara dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir, pelbagai rancangan dan pembangunan yang berteraskan teknologi dan kejuruteraan diketengahkan beliau untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju. Sumbangan-sumbangan beliau ini amat besar sekali sehingga Malaysia mampu menguasai dan mempunyai teknologi kejuruteraan setanding dengan negara maju lain. 

Buku ini menghimpunkan hampir keseluruhan bidang kejuruteraan yang sering diketengahkan oleh Tun Dr. Mahathir, antaranya ialah seperti  kejuruteraan elektronik, kejuruteraan elektrik, kejuruteraan pembuatan, kejuruteraan alam sekitar, kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan bahan, kejuruteraan teknologi maklumat dan komunikasi, kejuruteraan perubatan dan kejuruteraan pembinaan. Di samping itu, buku ini juga memuatkan penawaran program-program akademik kejuruteraan di universiti-universiti tempatan. 
Diharap agar buku ini akan menjadi tatapan dan rujukan generasi akan datang yang semestinya mahu mengetahui dan menghargai sumbangan besar Tun Dr. Mahathir dalam bidang kejuruteraan, sekali gus memperkenalkan perkembangan pesat bidang kejuruteraan di Malaysia khususnya.


Canselor 1001 Kemasyhuran
2007
ISBN 978-983-42371-2-7
232 muka surat
RM130.00
                               
Buku Canselor 1001 Kemasyhuran merupakan album koleksi potret Tuanku Canselor bersama dengan UniMAP sepanjang tempoh pelantikan pertama Baginda sebagai Canselor. Kandungan buku ini merupakan kompilasi rakaman visual setiap aktiviti UniMAP yang dihadiri oleh Tuanku Canselor mengikut susunan kronologi. Pelantikan pertama Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail selama tiga tahun, tiga bulan dan dua belas hari sebagai ‘payung mahkota’ memberi erti yang sungguh mendalam kepada seluruh warga Universiti Malaysia Perlis yang dahulunya dikenali sebagai Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia. Tuanku Canselor begitu prihatin terhadap apa jua aspek perkembangan, sama ada akademik, penyelidikan, pembangunan, pelajar, kemasyarakatan mahupun pembangunan kampus tetap UniMAP. Keprihatinan Baginda terhadap Universiti ini amat dirasai, bukan hanya selepas dilantik sebagai Canselor, malah Baginda dan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Hajah Lailatul Shahreen, Raja Puan Muda Perlis sentiasa mengikuti perkembangan dan kemajuan UniMAP dari semasa ke semasa ketika Baginda memegang tampuk pemerintahan Negeri sebagai Pemangku Raja Perlis lagi. 


New Techiques in Human Face Analysis from Localizations to Emotions
2007
ISBN 978-983-42371-3-4
130 muka surat
RM 39.00

Overall, this book discussed and concentrates in new methods of human face localization, facial features localization, human face recognition and human emotions recognition. The iris detection algorithms proposed in the book only requires a rough estimation of size and orientation of the face in the image. The proposed algorithm can detect irises with high success rates even when gaze directions vary and illumination conditions are left uncontrolled.  The human face recognition systems proposed in the book identify an unknown person in an image even when the position, scale and image-plane rotation of the face are unknown. In the book also stated, the performance of the proposed iris detection algorithms is compared against those of the previously reported iris detection algorithms to verify the usefulness of the proposed algorithms. Throughout the many experiments reported in the book, it is assumed that the input images are head-shoulder images with plain background. A brief survey of face emotion recognition has also been presented in this book.  The features of eye, lips, cheek, eyebrows, mouth and skin are extracted to classify the human face emotion.


Penerapan dan Penilaian Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Mahasiswa Universiti Malaysia Perlis UniMAP
2007
ISBN 978-983-42371-0-3
114 muka surat
RM 26.00

Buku ini menghuraikan tiga elemen utama yang menjadi asas kepada penerapan Kemahiran Insaniah di Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) iaitu Terapan Kemahiran Insaniah Dalam Kurikulum Akademik, Terapan Kemahiran Insaniah Dalam Kurikulum Bukan Akademik dan Terapan Kemahiran Insaniah Dalam Pembangunan Staf. Selain itu, kaedah penaksiran dan penarafan penguasaan pelajar dalam kemahiran insaniah juga dijelaskan sebagai panduan. Secara keseluruhannya, buku ini dilihat cukup relevan untuk dijadikan panduan komprehensif dalam menerap dan menilai Kemahiran Insaniah (Soft Skills) mahasiswa di Institusi Pengajian Tinggi.


Power System Fundamentals
2006
ISBN 983-42724-3-X
264 pages
RM57.00

The intention of this book is to be used as a reference to undergraduate students in the field of Electrical Engineering courses. The chapters and materials presented in this book, cover is the scope of a one semester course. The contents of this book are divided into eight chapters. In chapter one, it presents the common electrical symbols, system voltages and per-unit system. For chapter two of this book, it discusses more on power generation, modern power system and energy sources structure.  Whereas in chapter three, this book considers the transmission lines, parameters, type of conductors, modeling, load effect and power flow.  The distribution system, substation, distribution transformer and voltage drop are discusses more in chapter four. Further on, this book concentrates and discusses more on the load forecasting, characteristic, power factor and power quality in chapter five.  Chapter six presents nature of faults, sequence networks and method of symmetrical components. In chapter seven, it discusses the types of protection relays, various kinds of protections for transformer, transmission lines, pilot wire, impedance based, computer relaying, fuse and circuit breakers.  Whereas, nature of lightning, lightning protection and surge arrester are includes and presents in chapter eight.


Kompilasi Ucaptama Tahunan Rektor
2006
ISBN 983-42724-4-8
115 muka surat
RM 26.00

Buku Kompilasi Ucaptama Tahunan Rektor Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia terdiri daripada empat siri ucaptama tahunan Rektor.  Ucaptama 2003 mengemukakan tema “Bersama Membangunkan Sebuah Universiti”,  “Terus Mengemudi Tenaga dan Upaya” (2004 dan 2005) dan “Menghayati Kecemerlangan, Membudayakan Kualiti” (2006).  Buku ini bermanfaat untuk para pengkaji yang berminat menelusuri sejarah awal salah sebuah daripada kolej-kolej universiti teknikal yang ditubuhkan di negara ini.  Di samping itu, kompilasi ucaptama ini sesuai menjadi bahan bacaan umum tentang gerak kerja yang digarap oleh sekumpulan pendidik dan pentadbir untuk merealisasikan aspirasi rakyat dalam konteks perkembangan dunia pendidikan kejuruteraan di negara ini.


KUKUM Engineering Research Seminar 2006
2006
ISBN 978-983-42371-1-0
246 muka surat
RM 45.00

KUKUM ENGINEERING RESEARCH SEMINAR's proceeding 2006 containing article collection presented by the academician’s and postgraduate students Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia in seminar which was organised by Research and Development Unit and Postgraduate Studies Office. The objective of this seminar is to promote, enhance, develop, advancement for research environment in KUKUM. Research has been a stepping stone for greater success for most universities, for example KUKUM itself, certain product have been recognized in the local and international level which good to KUKUM reputation. This proceeding covers a broad multidisciplinary field of engineering such as Microelectronic, Computer, Communication, Mechatronic, Electrical, Mathematic, Electronic Product Design, Mechanical, Metallurgy, Material and Manufacturing.


Siri Syarahan Umum – Power Electronics-The Enabling Discipline
2006 
ISBN 983-42724-7-2 
45 pages 
RM 18.00 

The main theme of this book is the need for more efficient usage of electricity. It highlights some of the application areas where Power Electronics increases the efficiency of the power conversion process to create around 30% savings of the world’s energy. The second aspect of this book is Electrical Power Quality as it plays such an integral part of our way of life, and without it the wheels of industry grind to a halt and Business – Commerce are crippled. The book also identifies some of the Power Electronics mitigation equipment that is the enabler to protect the customer from loosing plant output due to power supply disturbances.


KUKUM Directory of Experts
2006 
ISBN 983-42724-6-4 
311 pages 
RM15.00 

KUKUM Directory of Experts contains information about KUKUM’s academics, their expertise and specialization areas, consultation and tranning espertise. Data collection for the directory was carried out during September 2005 to April 2006. The directory will provide academic institutions and the public with contact and expertise information available in KUKUM. The publication reflects KUKUM continuous efforts and commitment to extend our service to local and public communities. This publication is divided into five (5) segments, inclusive of Expertise & Specialization Areas, Consultation Expertise, Tranning Expertise, Academic Profile and Listing by School.


1st National Conference on Electronic Design (NCED 2005) ‘Nation’s Prosperity Through Electronic Design’
2005
ISBN 983-42724-0-5
198 muka surat.
RM42.00

The First National Conference on Electronic Design is the first conference organized by School of Computer and Communication Engineering, KUKUM. The proceeding focuses on the area of electronic design and it is also a platform for researchers and engineers with electronic background to exchange ideas and research results related to electronics design ranging from the low-level Integrated Circuit (IC) design to the high-level software interface design and from application specific design to electronics system integration.


1st International Workshop on Artificial Life and Robotics 2005
2005
ISBN 983-42724-1-3
140 muka surat
RM39.00

The proceeding of International Workshop on Artificial Life and Robotics 2005 is an international proceeding publishing original technical papers and authoritative state-of-the-art reviews on the development of new technologies concerning artificial life and robotics. It focuses more on computer-based simulation and hardware for the 21st century. This proceeding covers a broad multidisciplinary field, including areas such as artificial brain research, artificial intelligence, artificial life, artificial living, artificial mind research, brain science, chaos, cognitive science, complexity, computer graphics, evolutionary computations, fuzzy control and modeling, micromachines, micro-robot world cup soccer tournament, mobile vehicles, neural networks, neurocomputers, neurocomputing technologies and applications, robotics, robus virtual engineering, and virtual reality.


JURNAL

International Journal of Business and Technopreneurship
ISSN 2231-7090
220 pages                          
RM 60.00

Volume 1, Issue 1, February 2011

International Journal of Business and Technopreneurship (IJBT) is a peer-reviewed journal published by the School of Business Innovation and Technopreneurship of Universiti Malaysia Perlis. The journal publishes research papers in the fields of business, management, human resource management, entrepreneurship, leadership, and organization behaviour, strategic management, entrepreneurial finance, accounting, marketing and relevant subjects.


International Journal of Nanoelectronics and Materials
Volume 3, No 2, 2010 (Special Issue)

ISSN 1958-5761
175 pages
RM 40.00
Volume 1, No 1, 2008
Volume 2, No 1, 2009
Volume 2, No 2, 2009
Volume 3, No 1, 2010
Volume 4, No 1, 2011
  

The International Journal of Nanoelectronics and Materials (IJNeaM) is an international refereed scientific publication reporting research papers, short communications and selected conferences proceedings in Special Issue on the synthesis,processing, structure and properties of nanoelectronics and materials; metals, insulators and semiconductors with focus on electronic, structural,magnetic, optical,thermal,transport, mechanical and other properties for the specialist in engineering, chemistry, physics and materials science.Topics cover new inorganic materials (oxides, chalcogenides, nitrides),ceramics,crystal growth, crystal. 
Journal of Engineering Research and Education (Jurnal Penyelidikan dan Pendidikan Kejuruteraan) 

Volume 1, 2004 
Volume 2, 2005 
Volume 3, 2006 
Volume 4, 2007 
Volume 5, 2008 

ISSN 1823-2981 
90 pages 
RM 30.00 

The Journal of Engineering Research and Education is published annually by Penerbit Universiti Malaysia Perlis. It publishes original research papers of the researches in the field of engineering such as Microelectronic, Computer, Communication, Mechatronic, Electrical, Mathematic, Electronic Product Design, Mechanical, Metallurgy, Material, Manufacturing, Engineering Management, Bio-Process and Environmental. The journal accepts articles in these areas written in either English or Bahasa Melayu. Articles preferably should focus on new methods, report of research, review of research, latest research findings and innovative practices in engineering field.Untuk maklumat lanjut sila hubungi:

Unit Penerbitan
Universiti Malaysia Perlis
No. 96 Aras 1, Taman Pertiwi Indah
Jalan Kangar Alor-Setar, Seriab
01000 Kangar Perlis.
Tel: [04] 97 5159, Faks: [04] 9775135