DIREKTORI STAF

PROF. DR. ASIAH SARJI 
Pengarah 
asiahsarji@unimap.edu.my
Tel: 04 9775071


(PENTADBIRAN AM)

NOORZAISAFFIKA ZAINOL
Setiausaha Pejabat
Tel: 049775159

SYAZMIL YUSRI ABDUL SYUKOR 
Pembantu Tadbir (P/O)

 yusri@unimap.edu.my

MOHD FAKROL RAZZI MOHD RAZAK
Pembantu Am Pejabat
Tel: 049775159


(PENGURUSAN, PENGELUARAN DAN PEMASARAN)

ZULHILLIZAN OTHMAN 
Pegawai Penerbitan Kanan
zulhillizan@unimap.edu.my 
Tel: 04 9798131

YUNEEZAR YUSUF  
Pegawai Penerbitan
yuneezar@unimap.edu.my 
Tel: 04 9798131

SYAZMIL YUSRI ABDUL SYUKOR 
Pembantu Tadbir (P/O)

 yusri@unimap.edu.my
Tel: 04 9798131


(EDITORIAL)

ZAMIMI ABD MANAF 
Pengawai Penerbitan (Buku)

zamimi@unimap.edu.my 
Tel: 04 9775170

NOOR AFIZA IBRAHIM
Pegawai Penerbitan (Jurnal)
Tel: 049775159

AZITA  AZIZ 
Pembantu Penerbitan

 azita@unimap.edu.my 
Tel: 049775170

(REKA BENTUK DAN MULTIMEDIA)

MOHAMMAD FIRDAUS RASHIDI
Pegawai Teknologi Maklumat
Tel: 049775166